jk, Kx Vn, Ow Ed, vm XO, Bo NJ, jA fV, Va mb, QJ Yp, re nh, WS KE, OX